Gevangenen omarmen
Gevangenen omarmen

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid stelt paus Franciscus voor om zondag 6 november de gevangenen centraal...

Lees meer

De vzw Within-Without-Walls, afgekort WWW, is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.

Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten, in respect voor elkaar.

Het lemniscaat in het logo staat symbool voor het verwerkingsproces. Het middelpunt geeft de mogelijkheid aan tot ontmoeting en herstel. Het nodigt uit om anders te kijken naar elkaar.

WWW is tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en tegen de doodstraf. Zij beschouwt gerechtigheid als een belangrijke peiler van een vredelievende maatschappij. Ze wil bijdragen tot verbetering van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en wil mee zoeken naar mogelijke alternatieven voor opsluiting.